Circulaire Economie

In april 2019 heb ik de collegereeks Circulaire Economie afgerond. Tijdens deze college reeks zijn diverse onderwerpen besproken, onder andere:

  • Kringlopen en Strategie: Wat betekent het sluiten van de kringlopen en welke circulaiere strategieen zijn voorhanden.
  • Business- en Verdienmodellen: Heeft circulaire economie een ander businessmodel nodig dan de lineaire economie. En is het verdienmodel van circulaire bedrijven echt anders?
  • Transformatie en Transitie: We hebben het allemaal over circulaire economie, maar veel is onzin. Hoe kun je echt inzetten op echte transitie.

Boeiende bijeenkomsten met ervaren mensen uit de praktijk.

Vanuit de overheid is er sinds 1 mei 2019 subsidie beschikbaar om aan de slag te gaan met de Circuliare economie. Voor meer informatie: https://www.pianoo.nl/nl/actueel/nieuws/subsidie-voor-advies-bij-klimaatneutraal-en-circulair-inkopen