Mars Inkoopadvies en Best Value

Ervaring Best Value
Ik ben vanaf 2011 bezig met Best Value. Ik ben Best Value Expert A en ga jaarlijks naar de Verenigde Staten (naar Dean Kashiwagi, de grondlegger van Best Value) om mijn kennis op peil te houden.
Sinds 2015 is Mars inkoopadvies Best Value/Arizona State University licentiehouder. Ik ben bevoegd om deelnemers te certificeren voor  Best Value B/B+. Er is een nauwe samenwerking tussen Mars Inkoopadvies en Dean Kashiwagi/ASU.
De afgelopen jaren heb ik diverse aanbestedingen, vanuit de inkoop- en verkoopzijde begeleid. Regelmatig organiseer ik trainingen, congressen en kennissessies. Ook vertel ik over Best Value en mijn ervaringen bij diverse organisaties en vakgroepen.

Best Value aanbestedingen
Onderstaande aanbestedingen, inclusief opleidings- en informatiebijeenkomsten, zijn door mij begeleid:
onderhoud E+W installaties, multifunctionals en copiers (3x), kantoorartikelen, brandblusmiddelen en noodverlichting, plaagdierbeheersing, liftonderhoud, afvalverwijdering, groenvoorziening, schoonmaak, ziekenvervoer, verpleegartikelen en incontinentiemateriaal, aanleg fietsverbinding, voedingsmiddelen (3x), verslavingszorg, ICT hard- en software (3x) en communicatieadviesdiensten.

Licentiehouder
Vanaf januari 2015 is Mars Inkoopadvies ASU (Arizona State University) Best Value licentiehouder en bevoegd tot B/B+ certificering van cursisten.
Logo ASU
Gevolgde opleidingen Best Value
2020 A/A+ certificering behouden ASU, Arizona USA
2019 A/A+ certificering behouden ASU, Arizona USA
2018 A/A+ certificering behouden ASU, Arizona USA
2017 A certificering behouden ASU, Arizona USA
2016 A certificering behouden ASU, Arizona USA
2015 A certificering behouden ASU, Arizona USA
2015 B+ certificering behouden ASU, Arizona USA
2014 A certificering behaald Vereniging Best Value Nederland
2013 A+ certificering behaald ASU, Las Vegas, USA
2013 B+ certificering behaald ASU, Las Vegas USA
2012 B certificering behaald Masterclass BVP via NEVI

Voor mijn overige opleidingen kunt u mijn profiel raadplegen.