Trainingen Best Value

Trainingen B/B+ certificaat
Sinds 2015 is Mars inkoopadvies Best Value/Arizona State University licentiehouder. Ik ben bevoegd om deelnemers Best Value B/B+ te certificeren. Er is een nauwe samenwerking tussen Mars Inkoopadvies en Dean Kashiwagi/ASU.

De B/B+ training bevat alle aspecten van Best Value, Information Measurement Theory/Kashiwagi Solutions Model (IMT/KSM) en Performance Information Procurement System (PIPS). De onderdelen IMT en PIPS worden afgesloten met een examen.
De training is geschikt voor deelnemers, aan de inkoopzijde en verkoopzijde, werkzaam in de publieke en private sector.
Mars Inkoopadvies is op dit moment de enige licentiehouder die namens de ASU deze examens in Nederland afneemt. Afhankelijk van de uitslag van het examen, krijgt de deelnemer een B of B+ certificaat en wordt de deelnemer opgenomen in het (inter)nationale register van B/B+ gecertificeerden.
Het B/B+ certificaat is drie jaar geldig.

 

Drie soorten trainingen B/B+

1. Reguliere training B/B+ certificaat
Deze training wordt op locatie gegeven door (altijd) twee gecertificeerde A/A+ trainers. Gedurende vijf dagdelen, verspreid over twee aaneengesloten dagen (dus inclusief een deel van de 1e avond), komen alle aspecten van Best Value aan de orde. De deelnemer dient alle dagdelen aanwezig te zijn. De training wordt afgesloten met twee examens (IMT/KSM en BVA/PIPS).

 

2. Online training B/B+ certificaat
Deze training bestaat uit een online voorbereiding (in huis), cursusmateriaal en een training van twee dagdelen op locatie.
De online voorbereiding bestaat uit diverse video’s en toetsvragen. Na afsluiting van de online training volgt een trainingsdag op locatie. Deze trainingsdag wordt afgesloten met twee examens (IMT/KSM en PIPS).

 

3. Refresh training B/B+ certificaat
Deze training is een opfristraining voor deelnemers die hun B/B+ certificaat willen verlengen.
De training (op locatie) bestaat uit twee dagdelen en cursusmateriaal en wordt door een of twee A/A+ gecertificeerde trainers gegeven. Tijdens deze training wordt de theorie opgehaald en worden de laatste ontwikkelingen en wijzigingen besproken. De training wordt afgesloten met twee examens (IMT/KSM en PIPS).

 

Alle deelnemers die slagen voor het examen worden opgenomen in het online register van B/B+ gecertificeerde: https://pbsrg.com/courses/

Voor alle trainingen geldt dat deze ook incompany kunnen worden gegeven.

 

Overig
Naast bovengenoemde trainingen zijn er diverse mogelijkheden voor een Best Value workshop, lezing of andere kennissessies op maat.