MKB

Verbeter het inkoopproces
(Kleine) Ondernemers denken dat inkoopbesparingen alleen weggelegd zijn voor de grote bedrijven. Binnen het midden en kleinbedrijf (MKB) valt er met goede inkoop ook geld te besparen.
Door onder andere een betere inrichting van de processen, meer grip op de crediteuren, door inkoopdoelstellingen te relateren aan bedrijfsdoelstellingen en door bedrijfsrisico’s te minimaliseren, kunnen er winsten behaald worden.

Aanbestedingen
Bij veel MKB bedrijven heerst de gedachte dat het inschrijven op een (Europese) aanbesteding geen zin heeft. Dit is een misvatting. Ook kleinere ondernemers kunnen inschrijven op aanbestedingen. De ervaring leert dat het MKB evenveel (of zelfs meer) kans heeft op het winnen van een aanbesteding.

Mars Inkoopadvies en het MKB
Vanaf 2002 ben ik werkzaam als inkoopprofessional bij diverse organisaties (in publieke en private sector). In 2009 heb ik mijn eigen bedrijf opgericht.
Ik kan in uw bedrijf een inkoopanalyse uitvoeren. Door het volgen van een stappenplan, krijg ik inzicht in uw inkoopproces. Op basis hiervan worden de kansen en risico’s zichtbaar en kan ik u verbetervoorstellen doen.
In het MKB heb ik diverse ondernemers begeleid bij het inschrijven op (Europese) aanbestedingen (plaagdierbeheersing, ICT, taludmaaiers, aanleg fietsverbinding, verslavingszorg, telefonie).